• /
  • /
  • Ingyenes házhozszállítás 30.000 Ft felett!
  • /
  • Hívjon minket bizalommal! +36 22 327-151

Általános szerződési feltételek

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti.A Vásárlói és Vállalkozási jogok és kötelezettségek tekintetében a Vállalkozás üzleti magatartásában és szabályzataiban igyekszik a polgári jog “szimmetriai elvét” érvényben tartani.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013:V (új Ptk.) vonatkozó szabályai az irányadók.

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Szerződő felek kijelentik, hogy a vásárlási szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

A Mikro Kkt. webáruház értékesítési tevékenységének megvalósításához az árukínálat, a szállítás és a fizetés terén üzleti partnerekkel működik együtt, így a vásárlási szerződés teljesülését e partnerek szerződésteljesítése is befolyásolja. Az ezzel kapcsolatos általános tudnivalók és felelősségvállalások a jelen szerződési feltételek részét képezik és az alábbi helyeken olvashatók: [1] www.makita.hu [2] www.hikoki-powertools.hu  [3] www.stihl.hu [4]  https://gls-group.eu/HU/hu/home

2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A megrendelés visszaigazolásának nyelve: magyar.

Vállalkozás és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól”) nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

Vásárló részére a megrendelt szolgáltatást csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében tudjuk biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint “szerződéskötést megelőző teljesítésre” nem formálhat igényt.

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.

Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.

Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Vállalkozás nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a szolgáltatás igénybevételével – a vásárló által – okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Vállalkozás kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Vállalkozás nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Vállalkozás nem köt fogyasztói szerződést 16 éven aluli, illetve korlátozott jogi cselekvőképesség miatt gondnokság alatt álló személlyel.

A megrendelést a Vállalkozás a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Vállalkozást a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

ÁSZF
JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL a 45/2014(II.26.) “a Fogyasztó és a Vállalkozás között kötött szerződésekről” szóló Kormányrendelet szerint

A)

Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás látja el:

Mikro Kkt.

———————————–

8000 Székesfehérvár, Fűtőház u. 27.
Adószám: 22042570-2-07
Cg.: 07-03-001070
Cégjegyzékbe bejegyző cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszámunk:11736006-20228497

Ügyfélszolgálati email: info@onlinegep.hu
Telefonszámunk: +36 22 327 151
Üzletünk Nyitva: Hétköznap 7:30 – 16:30 Szombat 8:00 – 12:00


B)

Vállalkozás fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791’08).

Vállalkozás a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban termékeket értékesít.

A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával “teljes egészében” megtörténik, a gépek mint fődarabok tekintetében nincs több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség viselése. Ezen felelősségről ÁSZF-ünk H) pontja ad bővebb tájékoztatást.

Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben, illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint “fogyasztó”-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még “Vásárló” vagy mint “Felhasználó”, Vállalkozás és Fogyasztó együttesen “Felek” megnevezés alatt szerepelhet.

Korm.r.4.§ 10. Fogyasztó és a Vállalkozás között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti szolgáltatás vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint “Fogyasztó és a Vállalkozás közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”-nek és “távértékesítési rendszernek” minősül.

Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül Fogyasztó és a Vállalkozás között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A rendelési folyamat során a Vásárló fogyasztói szerződést köt a Vállalkozással. A kötelem keletkezéséről a Vállalkozás emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

Vásárlóink – termék kiszállításához és számlázáshoz szükséges – adatait rögzítenünk kell.

A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk tartalmazza:

[3] https://onlinegep.hu/adatvedelem/

 

C)

Weboldal Műszaki Üzemeltetése:
2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok kezelését ténylegesen a DARK NETWORKS Kft. végzi (székhely és postacím: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 4. 3/15., Telefonszámok: +36202306650, Email: g@darknetworks.hu). Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.

 

D)

Az összes megrendelt szolgáltatásra az alábbi szállítási információk vonatkoznak.

Kereskedő köteles személyes átvételre biztosítani, vagy szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Kereskedő köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

Kedvezményes akciós termékek esetében, az akció a készlet erejéig tart vagy az akció lejárta végéig. Amennyiben készlethiány miatt az akciós áron megrendelt termék szállítását nem tudjuk teljesíteni, úgy ennek tényéről, – a rendelés feldolgozását követően – az Eladó elektronikus úton tájékoztatja a Megrendelőt.

Abban az esetben, ha a rendelés vagy rendelések bármilyen okból kifolyólag módosításra változásra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a változás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Kereskedő által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Kereskedő által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – a szállító részére, illetve előzetesen a Kereskedő részére megfizetni.

A kiszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Kereskedő tulajdonában marad.


ÁRU ÁTVÉTEL SZEMÉLYESEN

A megrendelt termékeket a megrendelési folyamat során egyeztetett időpontban, üzletünkben is átveheti: 8000 Székesfehérvár, Fűtőház u. 27.

Ez esetben természetesen nincs “szállítási díj”.

Az összekészített csomag vételárát előre utalással, az üzletben készpénzzel, vagy bankkártyával is rendezheti.

Bankszámlaszámunk a megrendelésről szóló számlán kerül feltüntetésre.

 

ÁRU ÁTVÉTEL FUTÁRSZOLGÁLAT SEGÍTSÉGÉVEL

Cégünk a megrendelések beérkezése és visszaigazolása szerint, raktárkészleten lévő termékek esetén általában 1 munkanapon belül átadja a GLS futárszolgálatának, aki általában a feladást követő munkanapon kikézbesíti azt a megrendelőnek. A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról E-mailben értesítjük. A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is.

Alternatívaként kérhető a postai szállítás helyett Pick Pack pontra szállítás is.

 

SZÁLLÍTÁSI DÍJAK

Amennyiben a rendelés értéke eléri a 30.000 Ft-ot, a kiszállítási díjat a Mikro Kkt. átvállalja. (ingyenes kiszállítás)

Kiszállítási díj 30.000 Ft rendelési érték alatt:

- GLS futárszolgálattal: 2090 Ft;
- Pick Pack pontra: 2090 Ft.

Utánvétes fizetés esetén az utánvét kezelési költség a vásárlót terheli, melynek költségei:

- 20.000 Ft-ig:    390 Ft/csomag

- 50.000 Ft-ig:    590 Ft/csomag

- 100.000 Ft-ig:  790 Ft/csomag

- 300.000 Ft-ig:  990 Ft/csomag

- 500.000 Ft-ig:  1490 Ft/csomag

Egy csomag maximális súlya 40 kg lehet, a maximális hossza pedig 2 m. A megengedett súlyt, vagy méretet meghaladó csomagokat csak előre utalásos fizetés esetén tudjuk házhoz szállítani, illetve + 10.000 Ft szállítási költség terheli a vásárlót.

Figyelem! A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a csomag érkezéséről.

Amennyiben valamely oknál fogva a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, minden eseten értesítést hagy a csomagról. Kétszeri sikertelen kézbesítést követően a szállítmány vissza kerül a raktárunkba.

A sikertelen kézbesítések díja átvezetésre kerül a következő rendelés összegéhez.

 

FONTOS!

Kérjük, hogy csak abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket készpénzes (utánvétes) fizetésre, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a szállítónak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát, a termékeket aszerint hogy valóban a megrendelt termékek-e és hogy azok nem sérültek-e, még a szállító jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem tudunk elfogadni!

 

E)

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A szolgáltatások mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

A vételár a szolgáltatás adatlapon feltüntetett ár, vagyis a  bruttó (ÁFA-t is tartalmazó) vételár.

Vállalkozás fenntartja a jogot szolgáltatási árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a szolgáltatások vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

Fizetési lehetőségek:

Előre utalással a megrendelésről szóló számlán jelölt bankszámlaszámra;
Az üzletben készpénzzel, bankkártyával; 
GLS futárnak készpénzzel, bankkártyával.

F)

A vásárlást követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó általános szabályok:

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Vállalkozás ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +36 22 327 151

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

 

G)

Jelen tájékoztatásra a Korm.r.11.§-a érvényes.

 

WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ

Webáruházunkban a vásárlást megelőző regisztráció szükséges a későbbi kényelmesebb rendelések céljából.

A vevő a rendelés/pénztár című aloldalon található adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Vállalkozás ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és készíti el a számlát.

Vállalkozást a Fogyasztó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozás a regisztrált adatoknak később, a Fogyasztó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a regisztrációját vagy a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Vállalkozásnak felróható okból hozzáférhetővé válik. A regisztrált adatok újraküldésére a Vállalkozás tud lehetőséget biztosítani.

 

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

A webáruház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar.

 

A VÁSÁRLÁS MENETE

A megrendelés összeállítása

Az egyes árucikkek kategóriákba sorolva találhatóak.

A megvásárolható termékek mellett található a “Kosárba” gomb. Erre kattintva még nem vásárolja meg a terméket, csak betette a kosárba. Minden termék, amit betett a kosárba, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti.

A megrendelés elküldése

A “KOSÁR” funkció összesítő részéből továbblépve, a megrendelés véglegesítésénél lehet a számlázási címet rögzíteni.

Továbblépve összesítőben, a Webáruház felsorolja a rendelt árucikkeket és a fizetendő összeget. A fizetendő összeg minden költséget tartalmaz.

Itt lehet megjegyzést is adni a rendeléshez.

2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására.

Ha befejezte a vásárlást, az adatokat, a kosár tartalmát, a választott fizetési módot ellenőrizte, a következők szerint rögzítheti a megrendelést:

Jelölje be az “Elfogadom a felhasználási feltételeket” négyzetet (itt a linkre kattintva jelen ÁSZF újra betöltődik és olvashatja), és kattintson a jobb oldali kiemelt hátterű “Rendelés leadása” gombra.

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a “FIZETÉS” gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

Vásárló tehát ezúton tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát is véglegesíteni.

A “Fizetési módok” lépésben a vásárló az átutalás és a készpénzes fizetés között választhat, illetve az online bankkártyás fizetés bankmodul használatával működik. A rendelés csak akkor kerül teljesítésre, miután annak díját a vásárló megtéríti.

A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.

 

MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

Miután a Vásárló elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Kereskedő megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen kívül mást nem kell fizetni. Ez az első e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását és kiszolgálását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Kereskedőhöz.

A Mikro Kkt.webáruház rendszere minden érvényes rendelésnek azonosító-számot oszt ki, melyet a megrendelő által megadott email címre elektronikus formában visszaigazoló e-mailben küld el a megrendelés után. Csak a rendelésazonosítóval ellátott megrendelés érvényes!

Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM – levélszemét – mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

2001:CVIII Ektv. 6.§(2) szerint a Kereskedő a tényleges vásárlást külön elfogadó e-mail útján jelzi vissza. A vásárlói szerződés a vásárlói ajánlat (megrendelés) Kereskedő általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló (első) e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Kereskedőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Kereskedő a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ez ügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Kereskedő felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát “azonnali” teljesítést kér (ettől az időponttól indul az elállás joga).

A megrendelések feldolgozását, és – ha a vásárló arra igényt tart, azzal kapcsolatos ügyfélszolgálatot – munkanapokon látjuk el.

A megrendelés kiszolgálása csak kifizetett termék esetében történik. A kifizetés elfogadásáról a vásárló külön levélben értesül.

Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben – ha a raktárban a termék nem áll rendelkezésre, vagy a gyártó leállította a gyártását, importőr a beszállítását. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.

Amennyiben megrendeléséből valamely termék csak átmenetileg nem elérhető, arról tájékoztatjuk, és ha továbbra is fenntartja megrendelését az adott termékre, azt utólag egyeztetjük. Vásárlónak csak az utólagosan megküldött termék árát kell kifizetni, külön feladott, online megrendelésben.

 

VÉTELÁR

Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

Kedvezményes akciós termékek esetében, az akció a készlet erejéig tart vagy az akció lejárta végéig. Amennyiben készlethiány miatt az akciós áron megrendelt termék nem szállítását nem tudjuk teljesíteni, úgy ennek tényéről, – a rendelés feldolgozását követően – az Eladó elektronikus úton tájékoztatja a Megrendelőt.

Abban az esetben, ha a rendelés vagy rendelések bármilyen okból kifolyólag módosításra változásra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a változás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére a Webáruházban hibás ár kerül felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleges rendszerhiba miatt (vagy technikai karbantartás közben) megjelenő “ingyenes”, “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó esetleg elállhat vásárlási szándékától.

 

TERMÉKLEÍRÁSOK

A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. Ritka esetben olyan kép is megtalálható lehet az adott termékhez, ami illusztráció. Ahol a termékképek illusztrációk, a kiszállított termék a képtől (pl. színében, méretében) eltérhet.

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

A Mikro Kkt. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az információk a gyártóktól, illetve beszállítóktól származnak. Az esetlegesen előforduló hibákért a Vállalkozás felelősségére a 45/2014(II.26)Korm.r.-ben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Ha a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

 

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállítás költségén felül a csomagolásra (mint tevékenységre) díjat nem számítunk fel.

 

GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Minden termékünkre garanciát vállalunk! Ha a termék nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk.

A termékek szakszerűtlen kezeléséből eredő hibák javítására vagy cserére nem vagyunk kötelezhetőek!

A termékek szakszerűtlen használatából, felelőtlen kezeléséből eredő balesetekért önállóan a termék használója polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásban is felelős.

A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti.

Egyes termékek esetén a nyilvánvalóan nem túlzó mértékű (legfeljebb 1% – 2% közötti), gyártástechnológiából adódó méretbeli-tűréshatárbeli eltérések nem jelentik a termék hibás teljesítését.

Az átvételkor közölt, és nyilvánvalóan lényegi, jogos panasz esetén cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja.

A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes elveit jelen tájékoztató 1.sz. melléklete tartalmazza (görgessen a tájékoztató anyagunk Z. pontja utáni szakaszhoz).

 

RENDELÉSEK LEZÁRÁSA:

2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt az info@onlinegep.hu email címen vagy a (22) 327 151 telefonszámon.

2001:CVIII 6.§(2) szerint tájékoztatjuk, hogy megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenőrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás időpontjáról és az esetlegesen felmerülő szállítási költségekről. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.

Kellemes vásárlást kívánunk!

 

H)

RENDELÉSEK LEMONDÁSA ÉS ELÁLLÁS

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a vásárlástól való elállás lehetősége nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének, ki illetve felpróbálásának lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

Az “elállás” nem a rendelés lemondása. Rendelés lemondására (telefonban és emailben) addig van lehetőség, míg a Kereskedő a termék kiszállítását (teljesítést) meg nem kezdte.

Elállási jog: a Fogyasztó és a Vállalkozás között kötött szerződésekről szóló 45/ 2014. (II.26.) kormányrendelet.

Amennyiben a rendelt termék nem nyeri el tetszését, vagy nem felel meg Önnek, a csomag átvételétől számítva 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, és visszatérítjük a termék árát a fizetési móddal megegyező módon, vagy a fogyasztó beleegyezése alapján a vállalkozás más visszatérítési módot alkalmazhat.

Visszaküldési cím: MIKRO KKT. 8000, Székesfehérvár, Fűtőház utca 27.

A fenti adatok hiánytalanok és a valóságnak megfelelnek.

 

ELÁLLÁS:

 Kattintson ide az elállási nyilatkozatminta letöltéséhezELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

FIGYELEM!

Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. 

A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Kereskedőt sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

Egyes termékekkel kapcsolatban az elállási jog alkalmazásáról, a vásárló különös kérése esetén, Kereskedő ügyfélszolgálati elérhetőségein természetesen szívesen válaszol és ad tájékoztatást.

 

AZ ELÁLLÁS ÉS A FELMONDÁS JOGHATÁSAI

1). Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállítási) költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
2). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
3). A Fogyasztó köteles a jelen szerződés alapján számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni vagy átadni az A) pontban megadott címre. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 naptári nap határidő letelte előtt elküldi a terméket.
4). A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.
5). A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
6). Elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható.
7.) A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.
8.) Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.
9.) A fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésnek napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
10.) Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül.
11.) Elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek (így a kiszállítás költségei) is visszajárnak a fogyasztó számára.

 

I)

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

a)

évi V. tv. (Ptk.) 6:159.§ – 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.

évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK Székesfehérvári Járásbírósága.

Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:

FEJÉR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a vásárlóhoz kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak , és e tekintetben egyértelműen megállapíthatóan a a Vállalkozást (Mikro Kkt.) terheli felelősség.

Kellék-/szolgáltatás-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

 

b.)

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:

Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Vállalkozásnál (8000 Székesfehérvár, Fűtőház u. 27.).

Ekkor a Vállalkozás munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét,
- a szolgáltatás megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak átadja.

Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Vállalkozásnak (Mikro Kkt, 8000 Székesfehérvár, Fűtőház u. 27.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben az info@onlinegep.hu címen.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

- a vásárló nevét, címét,
- a vásárlás időpontját,
- a szolgáltatás megnevezését, vételárát,
- a hiba leírását,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

J)

Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096
45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547
19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978

Kapcsolódó jogszabályok:

* 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. Link https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR
* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
* 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.

 

Z)

Záradék

Vállalkozás bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani, a tisztesség, üzleti etikai és jogszerűség megtartása mellett. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Vállalkozás email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.

FEJETET 1.sz. melléklete

A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója

Kellékszavatosság

- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ – 6:167.§ szabályai szerint.

- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

- Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Mikro Kkt., mint “vállalkozás” nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ – 6:170.§)

- Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

- Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

- Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

- Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

- Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

- A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás (Ptk. 6:171.§ – 6:174.§)

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban “az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról” szóló 151/2003.(IX.22.) Korm.r. tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt, új (nem használt) termékekre vonatkozik, 10.000 Ft értékhatár felett.

Jelen weboldalunkon vásárolható termékek alapvetően igen, és csak néhány esetben nem tartoznak ezen Kormányrendelet tárgyi hatálya alá.

Kereskedő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártóra hárítja a jótállást.

- Vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Egy év a jótállás időtartama. A fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadását követően kezdődik a jótállási határidő, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó (annak megbízottja) végzi, az üzembe helyezés napjával veszi kezdetét.

A szavatossági igényeit a Megrendelő a Mikro Kkt adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül jelentheti be.

A Vállalkozás által forgalmazott termékek mind hivatalos magyarországi gyártói garanciával rendelkeznek.

A garanciális feltételek a gyártók által megjelölt garanciális időn belül – kivéve a kötelező jótállás alá tartozó termékek -, a Stihl, Hikoki, Makita, Maktec és Dolmar termékek esetén csak a márkaszervizekben érvényesíthetők! Előfordulhat, hogy valamely termék kötelező jótállás alá tartozik és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező 1 éves jótállási időn túl a Vállalkozás több jótállási időt biztosít.

A márkaszerviz/ garanciális szervizek elérhetősége a termék mellé kapott garanciajegyen vagy az alábbi linkeken: https://www.makita.hu/szervizpartner-keresohttp://hikoki-powertools.hu/hu/szolgaltatasok--markaszervizek; https://www.stihl.hu/szakkereskedo_keresese_STIHL.aspx

Garancia időn túli meghibásodás esetén Stihl, Hikoki, Makita, Maktec és Dolmar termékek esetében Vállalkozás elszállítja a készüléket a Stihl/Hikoki/Makita Garanciális Márkaszervizbe, ahol javítási árajánlatot készítenek.

A szállítási díj 40kg-ig br. 2090 Ft utanként.

Felmerülő problémák esetén kérjük keresse a Vállalkozást a Mikro Kkt adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken.

- Mikor mentesül a cég a jótállási kötelezettsége alól?

Abban az esetben mentesül a cég, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett.

Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, ill. termékszavatossági és jótállási igényt, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

- A szavatossági igény esetén történő eljárás

A vásárló és a vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A cég a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a cég a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A cég a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014.(IV.29.)NGM rendeletben foglaltak az irányadóak. Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

4. Panaszkezelés

Megrendelő az alábbi elérhetőségeken tehet panaszt.

Ügyfélszolgálat:

8000 Székesfehérvár, Fűtőház u.27
Telefon: 06 22 327151
Fax:  06 22 327151
E-mail cím: info@onlinegep.hu

Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Vállalkozás a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Vállalkozás a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Vállalkozás az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Vállalkozás a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Vállalkozás az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

5. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Ha Vállalkozás és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Vállalkozás székhelye szerint illetékes Testület a Székesfehérvári Békéltető Testület

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Székesfehérvári Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6, Gazdaság Háza
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6, Gazdaság Háza
Telefon: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Bírósági eljárás kezdeményezése.

Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Vállalkozás jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelők a Webshop felületén keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az Onlinegép Webshop első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2021.05.03-tól.