• /
  • /
  • Ingyenes házhozszállítás 30.000 Ft felett!
  • /
  • Hívjon minket bizalommal! +36 22 327-151

Visszaküldés

RENDELÉSEK LEMONDÁSA ÉS ELÁLLÁS

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a vásárlástól való elállás lehetősége nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének, ki illetve felpróbálásának lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

Az “elállás” nem a rendelés lemondása. Rendelés lemondására (telefonban és emailben) addig van lehetőség, míg a Kereskedő a termék kiszállítását (teljesítést) meg nem kezdte.

Elállási jog: a Fogyasztó és a Vállalkozás között kötött szerződésekről szóló 45/ 2014. (II.26.) kormányrendelet.

Amennyiben a rendelt termék nem nyeri el tetszését, vagy nem felel meg Önnek, a csomag átvételétől számítva 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, és visszatérítjük a termék árát a fizetési móddal megegyező módon, vagy a fogyasztó beleegyezése alapján a vállalkozás más visszatérítési módot alkalmazhat.

Visszaküldési cím: MIKRO KKT. 8000, Székesfehérvár, Fűtőház utca 27.

A fenti adatok hiánytalanok és a valóságnak megfelelnek.


ELÁLLÁS:

Elállási nyilatkozatminta:

—————————————————————

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk

elállási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás

nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

—————————————————————


ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

FIGYELEM!

Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. 

A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Kereskedőt sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

Egyes termékekkel kapcsolatban az elállási jog alkalmazásáról, a vásárló különös kérése esetén, Kereskedő ügyfélszolgálati elérhetőségein természetesen szívesen válaszol és ad tájékoztatást.


AZ ELÁLLÁS ÉS A FELMONDÁS JOGHATÁSAI

1). Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállítási) költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
2). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
3). A Fogyasztó köteles a jelen szerződés alapján számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni vagy átadni az A) pontban megadott címre. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 naptári nap határidő letelte előtt elküldi a terméket.
4). A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.
5). A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
6). Elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható.
7.) A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.
8.) Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.
9.) A fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésnek napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
10.) Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül.
11.) Elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek (így a kiszállítás költségei) is visszajárnak a fogyasztó számára.